<script type="text/javascript"> nuffnang_bid = "47b0cc2252348bb13393d12c20c97e2d"; document.write( "<div id='nuffnang_lr'></div>" ); (function() { var nn = document.createElement('script'); nn.type = 'text/javascript'; nn.src = 'http://synad2.nuffnang.com.my/lr.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(nn, s.nextSibling); })(); </script>

Format Baru UPSR Bahasa Melayu KSSR

Bentuk dan Format UPSR 2016 Bahasa Melayu. Perkongsian Kertas Soalan UPSR 2016 (KSSR) merujuk Ujian Rintis Penulisan UPSR 2016 oleh Guru Sumber Bahasa Melayu dan Pemeriksa Kertas Ujian Rintis UPSR (KSSR) 2016.

New / Extra: Format dan Contoh Soalan UPSR 2016 Instrumen KSSR (KPM) dan Bahan Penataran Format UPSR 2016 Semua Mata Pelajaran.

Format Baru UPSR Bahasa Melayu KSSR

Perkongsian dapatan yang diperolehi,  Bentuk dan Format Soalan KSSR (UPSR Baharu) bagi Kertas Bahasa Malaysia adalah seperti  berikut

Format dan Bentuk Soalan KSSR Bahasa Malaysia UPSR

  • 4 Bahagian Wajib Dijawab oleh Calon Peperiksaan.
  • Tiada Soalan Pilihan.
  • Setiap soalan mempunyai pecahan aras.
  • Soalan berbentuk struktur dan berbentuk penulisan yang merujuk Bahan Grafik.

UPSR 2016 Format Baru. Soalan adalah Pelbagai Aras menjurus ke arah penyoalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Ramalan awal dan Contoh Soalan UPSR 2016 (KSSR) Bahasa Melayu yang digambarkan adalah seperti  berikut

Soalan  Bahagian A

Diberikan Bahan Grafik dan Arahan Soalan Pelbagai Aras

Format Baru UPSR Bahasa Melayu KSSR


  1. Senaraikan susunan warna lampu isyarat dengan betul.
  2. Sekiranya seseorang penunggang motosikal meneruskan perjalanan ketika lampu merah apa yang akan berlaku?

Soalan  Bahagian B

Bentuk Situasi dan menjurus ke arah Nilai Murni.
Seseorang lelaki tiba-tiba sahaja meluru masuk ke dalam rumah. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh beliau sebelum masuk ke dalam rumah? (10 markah)

Soalan Bahagian C

Diberikan Bahan Grafik dan Arahan Soalan

Format Baru UPSR Bahasa Melayu KSSR

Tuliskan sebuah karangan bagaimana hendak memelihara dan memulihara sungai daripada tercemar.

Soalan Bahagian D

Diberikan Bahan Grafik dan Arahan Soalan Struktur atau Rumusan (Fokus Umum dan Pemilihan jawapan yang sesuai untuk menjawab soalan).

Format Baru UPSR Bahasa Melayu KSSR

Sekiranya Format Soalan KBSR Bahasa Melayu UPSR sebelum ini statik yang mana mempunyai
  • Bahagian A (Bina Ayat)
  • Bahagian B (Karangan)
  • Bahagian C (Membina Ulasan-Nilai Murni)
Bentuk Soalan KSSR bagi UPSR 2016, format atau bentuk soalannya lebih dinamik dan memiliki kepelbagaian aras. Perbezaan dan Perubahan yang berlaku memerlukan pendedahan berperingkat kepada calan-calon yang bakal menduduki UPSR 2016 Format Baru yang akan datang.

Ramalan Kertas UPSR 2016 Format Baru ini masih tertakluk pada sebarang perubahan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkongsian ini merujuk sumber dari warga pendidik yang mengikuti kursus dan taklimat awal mengenai UPSR dalam KSSR mengikut negeri masing-masing.

Senarai Pautan UPSR lain

Contoh Bentuk Soalan KSSR untuk UPSR

ContOh dan Ramalan UPSR 2016 ini sekadar pencerahan untuk gambaran bentuk soalan Bahasa Malaysia UPSR 2016. Maka format ini bukan bentuk Rasmi yang ditetapkan, malah Lembaga Peperiksaan Malaysia masih tidak memuktamatkan bentuk rasmi dan masih dalam proses penambah baikan.

Menurut Sumber Lembaga Peperiksaan Malaysia akan mengeluarkan bukuContoh Bentuk Soalan KSSR untuk UPSR lebih awal. Bookmark halaman ini dan ikuti perkembangan UPSR Baharu dan Contoh Soalan UPSR 2016 (KSSR) yang terkini.

PERHATIAN
Untuk pengetahuan para guru dan ibu bapa, format baharu UPSR #KSSR 2016 yang dikongsikan ini adalah perkongsian awal dan merujuk perkongsian awal warga pendidik di laman sosial. Namun informasi ini belum dapat dipastikan kesahihannya dan mungkin akan berubah. Format Rasmi UPSR Tahun 2016 dan seterusnya masih belum diumumkan secara rasmi oleh #LPM Lembaga Peperiksaan Malaysia. Sekiranya ada, pihak admin akan mengemaskini dan berkongsi kenyataan rasmi dikeluarkan oleh LPM dengan sisipan surat siaran/pekeliling secara rasmi.

Salam dan Doa Kecemerlangan Calon UPSR 2015 yang akan tiba tidak lama lagi, merujuk Jadual UPSR 2015 Lembaga Peperiksaan Malaysia. In Sya Allah Kejayaan 5A UPSR milik kita. Good Luck untuk semua.
Previous
Next Post »