<script type="text/javascript"> nuffnang_bid = "47b0cc2252348bb13393d12c20c97e2d"; document.write( "<div id='nuffnang_lr'></div>" ); (function() { var nn = document.createElement('script'); nn.type = 'text/javascript'; nn.src = 'http://synad2.nuffnang.com.my/lr.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(nn, s.nextSibling); })(); </script>

Bahan Penataran Format UPSR 2016 Semua Mata Pelajaran

Format Baru UPSR (KSSR) Lembaga Peperiksaan Malaysia. Download Bahan Penataran Format Kertas Peperiksaan untuk semua mata pelajaran UPSR 2016. Kaedah penskoran bagi pelbagai aras untuk item-item kertas 1 dan kertas 2. Pelaporan UPSR berbentuk lebih holistik dengan pernyataan gred A hingga E. 

Bahan Penataran Format UPSR 2016 Semua Mata Pelajaran

Selain Panduan Perlaksanaan PBS UPSR yang berlandaskan KBAT. Bahan-Bahan Penataran Format UPSR KSSR ini merupakan kesinambungan bagi Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 2 Tahun 2015 mengenai Format Peperiksaan Pusat dan Contoh Instrumen Peperiksaan UPSR 2016. Turut disertakan Soal Selidik Pemahaman Format UPSR 2016 dan Contoh Laporan PBS UPSR.


Penataran Format UPSR Kurikulum Standart Sekolah Rendah

Penataran ini adalah usaha memahami Format Baharu UPSR 2016 meliputi KSSR, melaksanakan PBS yang mempunyai KBAT, pengurusan UPSR masih tanggungjawab Lembaga Peperiksaan. Bahan-bahan dalam penataran ini juga diharap dapat dijadikan panduan bagi warga pendidik memahami Format kertas Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

Gred Pelaporan UPSR

Format Baharu menjadikan pelaporan UPSR berbentuk lebih holistik dengan pernyataan gred A hingga E yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dan Pelaporan PS, PAJSK dan PPsi dikeluarkan oleh pihak sekolah. Bersesuaian dengan maksud Penataran iaitu proses atau usaha membimbing untuk meningkatkan lagi pengetahuan para guru dan warga pendidik dalam menempuhi Arus Pendidikan Malaysia yang semakin mencabar ini.
Previous
Next Post »